علی ملکی‌جو


معاون سابق بازرگانی شرکت سهامی فرش ایران گفت ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

بازار فرش دستباف زیر سایه کرونا

علی ملکی‌جو معاون سابق بازرگانی شرکت سهامی فرش ایران در گفت و گو با پانا با بیان اینکه بازار داخلی و صادرات فرش دستباف زیر سایه کرونا قرار گرفته است، می‌گوید تقاضای داخلی و صادرات فرش متاثر از این شرایط کاهش داشته است.

در گفت و گو با معاون سابق بازاریابی شرکت مطرح شد ۲۲ مهر ۱۳۹۸

هنوز می‌توان مشتریان وفادار به فرش ایران را راضی نگه داشت

معاون سابق بازاریابی شرکت سهامی فرش ایران با بیان اینکه تولید ابریشم مورد نیاز فرش دستباف در سال جاری افزایش یافته است، می‌‌گوید مزیت رقابتی هند، چین و پاکستان در این بازار کاهش یافته است.