بازار شهریار


در گزارش میدانی ایسنا از بازار فرش تبریز عنوان شد ۲۹ دی ۱۳۹۸

پیشینه قالی بافی در هریس به قبل از قاجار می‌رسد

خبرنگار ایسنا در گزارشی میدانی از بازار کساد فرش هریس می‌گوید و اشاره می‌کند نقشه‌های نامرغوب و کامپیوتری مواد اولیه نامرغوب، تقلب در بافت و تولید در سایر مناطق دور دست از جمله عواملی هستند که به کاهش کیفیت فرش هریس دامن زده‌اند