امروز : دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳   آخرين به روز رساني :  دوشنبه ۲۹ دي ۱۳۹۳  كاربر :ميهمان    

منبع ::        تاريخ درج مطلب :: يکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۷
شرح وظايف

 

 

هدف و وظايف
الف : هدف
ترويج صنعت فرشبافي و ساير صنايع كوچك دستي بوسيله ايجاد كاركاهها و دادن سفارش به صنعتگران و انجام كليه عمليات مربوط به آنها و همجنين بازرگاني آن در داخل و خارج و انجام هرگونه راهنمايي مربوط.
ب : وظايف اساسي
 • خريد مواد خام و تبديل آن به مواد مصرفي شدني براي مصارف قاليبافي.
 • توليد انواع قالي.
 • توزيع، انبارداري و ارزيابي قالبهاي توليد شده.
 • بازاريابي و فروش و عرضه آن به بازارهاي داخلي و خارجي.
 • حمايت از قاليبافان كشور و حفظ ويژگي‌هاي اصالتي هنر و صنعت فرش و ترويج آن.
1-1- حوزه مديريت عامل
 • برقراري ارتباط مديرعامل و هئيت مديره با دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي، اشخاص و واحدهاي تابعه و ترتيب تشكيل جلسات و ملاقاتهاي مديرعامل.
 • ابلاغ بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصميمات به واحدهاي تابعه.
 • انجام كليه امور مربوط به مكاتبات و مراسلات مديرعامل.
 • آماده نمودن سوابق و تهيه دستور جلسات هيئت مديره و نگهداري صورتجلسات مربوط.
 • پيگيري كليه امور حقوقي شركت اعم از تهيه لوايح و دفاعيات جهت طرح در مراجع صلاحيتدار و غيره.
 • آگاه نمودن جامعه از فعاليت‌هاي شركت و تهيه و تنظيم و ارائه اخبار، مقالات و آگهي‌هاي مربوطه جهت درج در جرايد و پخش از راديو و تلويزيون.
 • ترتيب مصاحبه‌هاي مطبوعاتي و راديو تلويزيوني مقامات شركت و كمك در تهيه برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و گزارش‌هاي مطبوعاتي.
 • انجام كليه امور مربوط به انتشارات و تبليغات در خصوص صنعت فرش اعم از تهيه بروشور، بولتن، كتاب و نشريات.
 • همكاري با واحدهاي ذيربط جهت تشكيل نمايشگاه‌هاي فرش.
 • بازرسي امور جاري كليه واحدها براي حصول اطمينان از صحت جريان امور و تهيه گزارشهاي لازم براي مديرعامل.
 • ارزشيابي فعاليت واحدها و بررسي علل و موجبات وقفه در اجراي كارها و ارائه پيشنهادات مناسب جهت پيگيري از اشتباهات و انحرافات و جلوگيري از وقوع تكرار آنها.
 • رسيدگي به شكايات واصله در حد قوانين و مقررات و اعلام پاسخ به شاكي.
 • انجام ساير امور مربوطه كه حسب مورد از سوي مديرعامل ارجاع مي‌شود.
2-1- مديريت طرح و برنامه و توسعه
 • مطالعه و تحقيق در خصوص فعاليت‌هاي مختلف صنعت فرش و تهيه گزارش و پيشنهادات لازم در اين زمينه.
 • ارائه برنامه‌هاي لازم در جهت تحقق اهداف شركت.
 • گردآوري اطلاعات لازم جهت تهيه طرحها و پروژه‌هاي مورد نظر شركت.
 • كنترل برنامه‌ها در مراحل مختلف اجرا جهت حصول اطمينان از اجراي صحيح آنها و عنداللزوم تغيير در برنامه‌هاي عملياتي جهت رفع نارسائيها.
 • ارائه نظر در مورد افزايش يا كاهش توليد در مناطق مختلف تحت فعاليت شركت با هماهنگي ساير واحدهاي ذيربط.
 • ارائه نظر و پيشنهاد در زمينه چگونگي طرح و ابعاد فرش‌هاي مورد قبول مشتريان داخل و خارج براي هريك از مناطق توليد با همكاري ساير واحدها.
 • انجام اقدامات لازم در خصوص طرح‌هاي عمراني شركت و نظارت بر اجراي آنها و همچنين تهيه گزارشات لازم براي مقامات ذيربط در اين زمينه.
 • جمع‌آوري و تجزيه و تحليل و نگهداري كليه آمارهاي مورد نياز واحدهاي مختلف شركت.
 • تهيه و اجراي برنامه آموزش ضمن خدمت كاركنان و اجراي دوره هاي كارآموزي ويژه كارآموزان
 • انجام كليه امور نرم‌افزاري و سخت‌افزاري سيستم‌هاي موجود شركت و تأمين و نگهداري شبكه.
 • مديريت و بروزرساني وب سايت شركت.
 • تهيه گزارش عملكرد شركت
3-1- مديريت ارزيابي و ترميم
 • تهيه و تنظيم دستورالعمل و ضوابط مربوط به ارزيابي فرش.
 • ارزيابي فرش با توجه به نوسانات قيمت‌ها و تعيين قيمت فروش.
 • طبقه‌بندي و رديف كردن كليه فرش‌ها و الصاق برچسب و كليه مشخصات فرش در پشت آن.
 • تشخيص معايب و نواقص فرش و تذكر آن به مديريت توليد جهت جلوگيري از تكرار.بافت فرش‌هاي ناقص و معبوب
 • ترميم نواقص و معايب فرشهاي قابل اصلاح.
 • اعلام مشخصات كليه فرش‌هاي ارزيابي شده به امور مالي جهت ثبت در كامپيوتر.
2- معاونت امور توليد
 • رسيدگي و نظارت بر امور ادارات توليد و اتخاذ تصميمات لازم درباره آن براساس اختبارات تويض شده.
 • سرپرستي و كنترل امور مربوط به انبار فرش.
 • هدابت و ارائه راهنمايي‌هاي لازم در زمينه‌هاي مربوط به بررسي و شناخت طرح‌ها و نقشه‌هاي اصيل ايراني و رنگ‌هاي طبيعي مورد استفاده در بافت فرش.
 • سرپرستي و نظارت در امر توليد و تكثير نقشه‌هاي اصيل مورد استفاده ادارات توليد و ايجاد نشست‌ها و سمينارهايي با شركت مسئولان واحدهاي تحت نظر به منظور بررسي مسائل و مشكلات و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در بين فعاليت‌هاي واحدهاي مزبور.
 • اخذ گزارشات لازم از مسئولان واحدهاي تحت نظر به منظور اطلاع از چگونگي انجام فعاليت‌ها و پيشرفت امور.
 • اقدامات لازم در جهت تاسيس ادارات توليدي جديد در نقاط مختلف كشور.
1-2- مديريت طرح و رنگ
 • انجام بررسي‌هاي لازم بمنظور شناخت طرح و نقشه‌هاي قالي اصيل ايراني.
 • بوجود آوردن طرح‌هاي جديد قالي با در نظر گرفتن اصالت هنر فرشهاي ايراني.
 • تحقيق و شناخت رنگ‌هاي طبيعي (حيواني و نباتي) و تهيه دستورالعمل و طرز كاربرد آن در مناطق توليد.
 • تهيه و تكثير نقشه‌هاي مورد نياز و انجام كليه مراحل آن اعم از طراحي مدادي، گرده‌برداري، رنگ‌آميزي، نقطه‌گذاري و غيره.
 • تائيد نقشه‌هايي كه بوسيله ادارات توليد جهت بافت قالي پيشنهاد مي‌گردد با توجه به خصوصيات محلي هر شعبه.
 • نظارت بر طرح‌هايي كه مورد استفاده قاليبافان در ادارات توليد واقع مي‌گردد.
 • ارسال نقشه‌هاي مناسب براي ادارات نوبنياد و اداراتي كه هنوز از داشتن يك سبك خاص برخوردار نيستند با توجه به امكانات بافت آنها و آداب و رسوم محلي.
 • آزمايش رنگ‌هاي مختلف و مواد متشكله آن و همكاري با آزمايشگاه كارخانجات تامين مواد اوليه كرج.
2-2- مديريت توليد
 • شناخت امكانات توليدي ادارات هر منطقه.
 • برنامه‌ريزي امور توليدي ادارات و مناطق
 • رسيدگي به نيازمندي‌هاي شعب از نظر تأمين مواد اوليه و انجام اقدامات لازم در مورد تأمين آن.
 • رسيدگي به ميزان و چگونگي دستمزد كارگران قاليباف.
 • تهيه دستورالعمل‌هاي لازم بمنظور راهنمايي متصديان و مسئولان قاليبافي و جلوگيري از بروز اشتباهات كار توليد قالي.
 • ارتباط مستمر با كارخانجات تهيه مواد اوليه كرج و منابع ديگر در مورد تأمين مواد اوليه ادارات و مناطق.
 • كنترل برنامه‌ها در مراحل مختلف اجرا جهت حصول اطمينان از اجراي صحيح آن.
 • اعزام كارشناسان و متخصصين به ادارات مختلف شهرستانها بمنظور رسيدگي و حصول اطمينان از چگونگي بافت و ميزان توليد.
 • قبول سفارشات جهت توليد از واحدهاي فروش و ترتيب بافت و تهيه و تدارك سفارشات مزبور.
 • تنظيم مجموعه نحوه بافت و توليد فرش دستباف در ادارات فرش تابعه.
 • اقدام جهت توسعه و تكميل متخصصين فني و همچنين تربيت كارآموزان قاليباف طرح‌هاي عمراني.
 • سرپرستي برامور انبار فرش‌هاي ارزيابي نشده و انبار مواد اوليه و نظارت برحسن اجراي نحوه تحويل و نگهداري و عرضه آنها.
3-2- مديريت كارخانجات كرج
 • برنامه‌ريزي و تعيين خط‌مشي امور جاري كارخانه.
 • قبول سفارشات توليد و صدور دستورات لازم.
 • اداره امور كارخانه.
 • تقسيم كار و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي كارخانه.
 • كنترل كليه امور و تنظيم گزارش‌هاي لازم از پيشرفت كار.
 • تهيه طرح و پيشنهاد درباره موضوع‌هاي ارجاعي از طرف مديرعامل شركت سهامي فرش ايران.
 • جمع‌آوري آمار و ارقام توليد و تجزيه و تحليل آن.
 • تنظيم گزارش‌هاي لازم در زمينه‌هاي امور اداري، مالي، توليد و فروش مواد اوليه.
1-3-2- كارخانه پشم شويي
 • تحويل گرفتن پشم ناشور از انبار.
 • توزين پشم ناشور و حمل آن به قسمت شستشو.
 • حلاجي پشم ناشور.
 • آماده نمودن دستگاه‌ها و ماشين آلات پشم‌شويي.
 • انجام عمليات مربوط به شستشوي پشم و خشك كردن آن.
 • عدلبندي پشم‌هاي شسته و خشك شده و توزين و ارسال آن به انبار.
 • اجراي دستورالعمل‌هاي مربوط به امور توليدي و تنظيم گزارش‌هاي لازم از جريان پيشرفت كار.
 • نظارت بر كار ماشين‌آلات و انجام تعميرات جزيي آن.
 • تهيه آمار مقدماتي توليد بطور روزانه.
2-3-2- كارخانه ريسندگي
 • تحويل و توزين پشم شسته و رنگي از انبار.
 • تهيه محلول آب و روغن مناسب.
 • انجام عمليات لازم در زمينه آب و روغن زدن پشم‌هاي شسته سفيد و رنگي.
 • حلاجي پشم آماده شده.
 • انجام عمليات مربوط به ريسندگي توسط دستگاه كرميل.
 • انجام عمليات مربوط به دستگاه رينگ.
 • انجام عمليات مربوط به دستگاه‌هاي دولاتاب، كلاف و بوبين.
 • اجراي دستورالعمل‌هاي مربوط به امور توليدي و تنظيم گزارش‌هاي لازم از جريان پيشرفت كار.
 • نظارت بركار ماشين‌آلات و انجام تعميرات جزيي آن.
3-3-2- كارخانه رنگرزي
 • تحويل گرفتن پشم شسته و يا خامه و توزين آن از انبار.
 • تحويل محلول‌هاي مناسب رنگرزي (مواد رنگي و اسيدي).
 • انجام عمليات رنگرزي مورد نياز.
 • انجام عمليات آزمايشگاهي بمنظور شناخت كيفيت رنگها و درجه ثبات آن.
 • برآورد ميزان رنگ مصرفي و صدور درخواست رنگ از انبار.
 • اجراي دستورالعمل‌هاي مربوط به امور توليدي و تنظيم گرارش‌هاي لازم از جريان پيشرفت كار.
4-3-2- كارخانه قاليشوئي وترميم فرش
 • انجام عمليات شستشوي فرش‌هاي رسيده از شعب و سايرين
 • انجام مرمت و رفو رفع معايب فرش هاي ارسالي
 • تهيه مواد اوليه مورد نياز قاليشويي و مرمت فرش
3- معاونت بازرگاني
 • رسيدگي و نظارت كلي بر امور فروش داخلي شركت و اتخاذ تصميمات لازم درباره آن در حدود اختيارات تفويض شده.
 • سرپرستي و كنترل مربوط به فروش خارجي و صادرات شركت و فراهم آوردن امكانات و تسهيلات لازم در زمينه پيشبرد امور مزبور.
 • هدايت و ارائه راهنماييهاي لازم در زمينه‌هاي مربوط به بررسي بازار و انجام تبليغات و گشايش نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي.
 • ايجاد نشست‌ها و سمينارهايي با شركت مسئولان واحدهاي تحت نظر به منظور سرپرستي مسائل و مشكلات و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در بين فعاليت‌هاي واحدهاي مزبور.
 • اخذ گزارشات لازم از مسئولان واحدهاي تحت نظر به منظور اطلاع از چگونگي انجام فعاليت‌ها و پيشرفت امور.
 • سرپرستي و نظارت بر انجام امور خريد و فروش مواد اوليه فرش.
 • شركت در جلسات مناقصه و مزايده و اخذ تصميمات لازم طبق آئين‌نامه‌هاي مربوط.
 • انجام امور مناقصه و مزايده با رعايت مقررات و قوانين موضوعه.
 • نظارت بر كار مسئولان انبارهاي فرش و نحوه نگهداري آنها.
1-3- مديريت فروش داخلي
 • نظارت بر امور فروشگاه‌هاي داخل كشور.
 • تعيين خط‌مشي‌هاي فروش و تهيه آئين‌نامه‌هاي فروش نقدي و اقساطي براي داخل كشور.
 • برآورد نياز فروشگاه‌هاي داخل و از نظر ميزان فروش انواع فرش.
 • تحويل گرفتن فرش از انبار جهت فروش و عرضه در فروشگاهها.
 • بازاريابي و امور تبليغات لازم در داخل.
 • دريافت گزارش از فروشگاه‌هاي داخل كشور و ثبت و نگهداري دفتر آمار فروش داخل كشور.
 • انجام امور بازاريابي براي فروش فرش‌هاي شركت در داخل كشور براي جلب مشتري.
 • انجام اقدامات لازم در مورد تأسيس فروشگاه‌هاي جديد در نقاط مختلف كشور.
 • شناخت بازارهاي فروش داخل و ترتيب دادن غرفه‌هاي نمايش در نمايشگاه‌هاي داخلي.
 • انجام امور تزئينات و دكوراسيون نمايشگاه‌هاي داخل كشور.
2-3- مديريت فروش خارجي
 • انجام اقدامات لازم جهت گسترش فروش در خارج از كشور.
 • دريافت سفارش از كشورهاي خارجي.
 • ارسال فرش‌هاي صادراتي به كشورهاي مختلف و نمايندگي‌ها.
 • انجام و تدارك سفارشات و ارسال آنها جهت مشتريان خارجي.
 • ارتباط مستمر با كارشناسان و مشتريان خارجي و راهنمايي آن‌ها براي انتخاب فرش
 • انجام عمليات و تشريفات گمركي جهت حمل و نقل و صدور فرش‌هاي صادراتي.
 • تنظيم اسناد مطالبه خسارت از شركت‌هاي بيمه با همكاري مشاور يا كارشناسان حقوقي شركت.
 • دريافت گزارش‌هاي لازم از نمايندگي‌ها و تهيه دفتر آمار فروش فرش‌هاي صادراتي.
 • شناخت بازار‌هاي فروش خارجي و ترتيب دادن غرفه‌هاي نمايش در نمايشگاه‌هاي خارج از كشور.
4- معاونت اداري و مالي
 • رسيدگي و نظارت كلي بر امور مالي و اداري شركت و اتخاذ تصميمات لازم درباره آن در حدود اختيارات تفويض شده.
 • نظارت بر حسن جريان كليه امور و واحدهاي تحت سرپرستي.
 • رسيدگي و نظارت بر برنامه‌ها مختلف اداري و مالي شركت و ارجاع آن به واحدهاي ذيربط.
 • امضاء كليه مكاتبات اداري و مالي برحسب اختيارات تفويض شده.
 • امضاء كليه اسناد و چكها و صدور دستور هزينه تا حدود اختيارات.
 • مطالعه و اتخاذ تصميم در امور استخدامي كاركنان و ايجاد خط مشي با توجه به خطوط كلي تعيين شده از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
 • نظارت برحسن اجراي مجموعه هدفها و وظايف شركت و لزوماً درخواست تجديد نظر در بافت تشكيلاتي شركت.
 • نظارت برحسن اجراي قوانين و مقررات اداري و استخدامي كشور.
 • نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالي طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاي موضوعه.
 • انجام مطالعات لازم بمنظور ايجاد برقراري سيستم‌هاي مفيد و مؤثر در شركت.
 • انجام كليه احكام انتصاب، انتقال، اخراج، مرخصي و غيره بر حسب اختيارات مربوط.
 • اخذ گزارشات لازم از مسئولان واحد‌هاي تحت نظر بمنظور اطلاع از چگونگي انجام فعاليت‌ها و پيشرفت امور.
 • نظارت بر امور كارگزيني، تشكيلات، خدماتي، كارپردازي، دبيرخانه و بايگاني شركت.
 • انجام ساير امور مربوطه از طرف مقام مديريت عامل ارجاء مي‌گردد.
1-4- مديريت امور اداري و تشكيلات
 • سرپرستي و اعمال نظارت در حسن اجراي وظايف محوله به واحدهاي تابعه و صدور دستور لازم در حدود قوانين و اختيارات مربوطه.
 • نظارت بر انجام امور پرسنلي و برآورد تامين نيروي انساني.
 • تعيين خط مشي واحد‌هاي خدماتي و تداركاتي و نظارت برحسن اجراي امور مربوط.
 • پيش‌بيني و برآورد ملزومات و ساير احتياجات و تهيه آن حسب ضوابط و مقررات مربوطه.
 • نظارت و بررسي فعاليت واحد‌هاي سازماني شركت و ارائه برنامه لازم در زمينه ايجاد كارگاه يا ادارات جديد و يا تعطيل واحدهاي غيرفعال يا هماهنگي مسئولين ذيربط.
 • نظارت بر فعاليت اداره دبيرخانه.
 • شركت در جلسات و سمينارها و تهيه گزارشات لازم به مقام مافوق.
 • انجام ساير امور مربوطه.
2-4- مديريت امور مالي
 • انجام اقدامات لازم بمنظور تامين اعتبار هزينه‌هاي پرسنلي، اداري، سرمايه‌اي، در قالب بودجه مصوب.
 • دريافت درآمدهاي حاصل از فروش كالا، وصول سپرده‌ها و مطالبات شركت و انتقال آن به حسابهاي مربوطه و پرداخت به موقع ديون.
 • ثبت و نگهداري حساب درآمد و هزينه شركت و نگهداري دفاتر مربوطه.
 • تهيه و تنظيم حسابهاي مالي، اعم از صورت سود و زيان، ترازنامه و ساير گزارش‌هاي مالي.
 • نگهداري حساب اموال شركت.
 • رسيدگي، كنترل و تطبيق اسناد و مدارك مربوط به هزينه‌اي شركت در چارچوب مقررات مربوط.
 • اجراي مقررات مالي و محاسباتي براساس قوانين مربوطه.
 • پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان شركت در مواعد مقرر.
 • انجام امور حسابداري بازنشستگان و موظفين.
 • رسيدگي به حساب‌هاي مناطق و انجام حسابرسي‌هاي مستمر و تهيه گزارشهاي لازم.
 • انجام بررسي‌هاي لازم در خصوص تهيه و اجراي روش‌هاي مالي مناسب.
 • بررسي در خصوص وضعيت اعتباري متقاضيان خريد فرش‌هاي اقساطي و اقدام لازم براي دريافت تضمين‌هاي لازم از آنها.
 • انجام اقدامات لازم جهت تهيه و تنظيم كنترل حساب اعتبارات و نگهداري اسناد و اوراق بهادار و همچنين دريافت اقساط مربوطه و نگهداري حساب مشتريان فرش‌هاي اقساطي پس از فروش فرش‌هاي مورد نظر.
 • تسويه حساب با مشتريان فرش‌هاي اقساطي پس از دريافت كليه اقساط و انجام اقدامات لازم براي وصول مطالبات شركت از طريق مراجع ذيربط.
 • تهيه و تدوين بودجه شركت
 • انجام ساير فعالبت‌هاي مالي شركت و همچنين ساير فعاليت‌هاي مرتبط با امور فرش‌هاي اقساطي.
شرح وظايف مديران فرش استان
 • نظارت و سركشي به ادارات فرش تحت سرپرستي.
 • رسيدگي در جهت افزايش كيفيت‌ها (توليد فرش، رنگرزي، طراحي) در ادارات تابعه.
 • بررسي و پيگيري برنامه توليد ادارات تحت سرپرستي و كنترل آن در جهت برابري با برنامه ارائه شده توسط امور توليد و هماهنگي توليد با نيازهاي فروش.
 • درخواست و دريافت خامه سفيد از كارخانجات كرج و انجام عمليات مربوط به رنگرزي خامه‌هاي مورد احتياج ادارات تحت سرپرستي.
 • تهيه تاروپود مورد نياز ادارات تابعه برابر ضوابط موجود.
 • انجام اقدامات لازم در مورد تهيه و تدارك وسايل مورد نياز قاليبافي از قبيل دار قالي و ابزار بافت و غيره برابر ضوابط.
 • انجام امور طراحي و نقشه‌كشي در جهت تامين نياز ادارات تحت سرپرستي با هماهنگي كميسيون نقشه.
 • توزيع مواد اوليه، ابزار كار و نقشه تهيه شده بين ادارات تابعه برابر ضوابط و نياز آنان.
 • كنترل هزينه‌هاي اداري و پرسنلي ادارات تحت سرپرستي و نسبت آن با هزينه‌هاي توليد و بهره‌وري بهتر از ميزان سرمايه‌هاي توليدي و افزايش راندمان توليد هر دار قالي.
 • بطور كلي مسئوليت حسن جريان امور – اجراي دقيق قوانين و بخشنامه‌ها – كميت و كيفيت توليدات ادارات تحت سرپرستي به عهده مدير منطقه خواهد بودو
 • تأمين فرش براي فروشگاه‌هاي ادارات تحت سرپرستي و نظارت دقيق بر فروش آنها.
 • تنظيم آمار توليد و فروش ادارات و تهيه گزارش‌هاي لازم از پيشرفت كار ادارات استان و ارسال آن به مركز.
 • انجام ساير امور محوله.
ادارات فرش
 • پيش‌بيني و برآورد مواد مورد نياز قاليبافي و گزارش آن به مدير استان و پيگيري لازم جهت تأمين مواد اوليه مورد نياز.
 • جلب و جذب قاليبافان ماهر و خودداري از سفارش بافت به قاليبافان غيرماهر و تلاش در جهت افزايش كيفي و كمي توليد فرش.
 • انجام اقدامات لازم در مورد استقرار كارگاه‌هاي قاليبافي جديد.
 • تحويل مواد اوليه و وسايل كار قاليبافي به كارگاه‌هاي مربوط.
 • نظارت و اداره امور كارگاه‌هاي قاليبافي، رنگرزي، طراحي و سرراست و پرداخت (چنانچه در اداره تحت سرپرستي وجود داشته باشد).
 • پرداخت دستمزد قاليبافان اداره تحت سرپرستي.
 • اهتمام در مورد پيدا كردن نقشه‌هاي بومي و محلي اصيل و ارسال آن به مركز با هماهنگي مدير استان.
 • كنترل كميت و كيفيت توليد فرش و هماهنگي آن با برنامه‌هاي داده شده از مركز
 • انجام امور اداري و مالي اداره تحت سرپرستي.
 • كنترل هزينه‌هاي اداري و پرسنلي و نسبت آن با هزينه‌هاي توليد و بهره‌وري بهتر از ميزان سرمايه‌هاي توليد و افزايش راندمان توليد هر دار قالي.
 • اجراي دقيق قوانين و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مركز.
 • تأمين فرش‌هاي مورد نياز اداره براي فروش.
 • تفكيك و طبقه‌بندي انواع فرش‌ها براساس دستورالعمل‌هاي مربوط.
 • فروش انواع فرش‌هاي موجود براساس آيين‌نامه و ضوابط تعيين شده.
 • نگهداري حسابهاي فروشگاه و صدور فاكتورهاي لازم.
 • تهيه و تنظيم آمار فروش روزانه و ثبت آن در كارتها و يا دفاتر مربوط.
 • دريافت سفارش از مشتريان و انجام اقدامات لازم جهت تهيه و تدارك آن.
 • تهيه و تنظيم آمارهاي لازم و گزارش پيشرفت كار و ارسال آن به مديريت استان و امور توليد
 • انجام ساير امور محوله.
 
نقطه نظرات شما

Label